Missing Consumer Key - Check Settings

Düzensiz çizgi çalışması

 Merdiven basamaklarını birleştirme çalışması yaparak öğrencilerin iki nokta arasında düz çizgiler çizmesi hedeflenir.

Bu etkinlik sayfasında dik, eğik ve yatay çizgiler çizilecektir. Çalışmasını tamamlayan öğrenciler çalışma sayfasını istedikleri gibi renklendirebilir.

Leave a comment